RECULL D'ACTUACIONS EFECTUADES PER GEICO A LA PARROQUIA D'ANDORRA LA VELLA

Informe de resultats de la campanya de prospecció i assaigs geològics i geotècnics per les obres de remodelació i ampliació del centre penitenciari, a la carretera de la Comella
Informe de resultats de la campanya de prospecció geològica i geotècnica per les noves instal.lacions de la F.E.D.A. A la Margineda
Informe de resultats dels treballs de camp: sondatges i mesures geomecàniques realitzades a la parcel.la "Els Mitjaners", propietat de la familia molines, a la zona de la Margineda.
Informe de resultats de la campanya de prospecció geològica i geotècnica per a les obres de construcció de la nova seu central del servei d'extinció d'incendis i salvament al prat gran de Santa Coloma
Informe de resultats de la campanya de prospecció i assaigs geològics-geotècnics realitzada al xalet propietat del Sr. Josep Anton Cortés situat a Santa Coloma.
Informe de resultats de la campanya de prospeccions geològico-geotècniques per a la edificació del forn incinerador situat a la Comella.
Informe de resultats de la campanya de prospecció i assaigs geològics-geotècnics realitzada al xalet propietat del Sr. Josep Antòn Cortés situat a Santa Coloma. Fase II.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat del Sr. Andreu Armengol Pascuet, projecte d'habitatge plurifamiliar.
Informe de resultats de la campanya de prospeccions realitzada a la parcel.la destinada al centre d'oci i cines a l'avinguda de Santa Coloma.
Informe de resultats de la campanya de sondatges a rotació realitzats a la nova planta incineradora de residus d'Andorra, situada a la Comella
Informe de resultats de la campanya de sondatges per a la realització de l'obra: canal de la font del cuc.
Informe de resultats de la segona campanya de sondatges realitzats a la nova planta incineradora de residus d'Andorra, situada a la carretera de la Comella
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a l'hotel les Arcades, situat a la plaça Guillemó.
Informe de resultats de la campanya de prospecció i assaigs geològics-geotècnics de les parceles propietat de casa molines situades a la Margineda
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a una parcel.la situada al carrer prat de la creu. Propietat del Sr. Guitar.
INFORME DE RESULTATS DE LA CAMPANYA DE SONDATGES DESTRUCTIUS REALITZATS A LA NOVA PLANTA INCINERADORA DE RESIDUS D'ANDORRA, SITUADA A LA COMELLA. PARRÒQUIA D'ANDORRA LA VELLA
RECOPILATORI FORN
Rapport des resultats de la campagne de sondages réalisés aux fondations du bâtiment administratif de la nouvelle plante de traitements de résidus d'andorre CETRASA, situé a la comella.
Estudi modificació de l'estat actual del terreny propietat del Sr. Joan Bernat situat al carrer del Tremat num12 de la parròquia d'Encamp
Informe de resultats de la campanya de sondatges destructius realitzada a la parcel·la de la nova Seu de Justicia