RECULL D'ACTUACIONS EFECTUADES PER GEICO A LA PARROQUIA D'ESCALDES-ENGORDANY

Informe de resultats dels treballs realitzats a un solar situat a la urbanització Ramón Serra per determinar el tipus de terreny per sota de la fonamentació
Campanya de recollida i preparació de mostres de blocs de roca al túnel de connexiói entre Escaldes i la Massana
Iinforme d'ejecució dels ancoratges i drens del mur de formigò armat de l'obra "vilars II"
Informe d'ejecució dels micropilots realitzats a la promoció inmobiliaria "Vilars II"
Informe de treballs de micropilotatrge realitzats a l'obra de construccions modernes al carrer de l'Unió
Informe de resultats dels sondatges complementaris realitzats a la zona NW de l'obra "vilars II"
Informe de resultats de la campanya de prospeccions geotècniques realitzades a una parcel.la de la urbanització Ramon Serra per a la construcció d'un xalet a la zona de Guem
Informe de resultats dels sondatges fets a la parcel.la situada a hortalets de guem
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats a una parcel.la de la urbanització "Can Diumenge" situada a Escaldes-Engordany, propietat del Sr. Eduard Coll
Informe de resultats de la campnya de sondatges a una parcel.la de la urbanització " Can Diumenge " situada a Escaldes Engordany, propietat del Sr. Josep Mª Cases.
Informe geològic de la parcel.la propietat de la Sra. Rosa i el Sr. Albert Pintat Santolària situada a la urbanització Armengon Serra.
Estudi geotècnic de la parcel.la propietat de Rosa i Albert Pintat Santolària situada a Engordany.
Informe de resultats de la campanya de prospecció i assaigs geològics-geotècnics per a la construcció del pont del carrer Co-Príncep Miterrand.
Estudi geotècnic de la parcel.la propietat del Sr. Jaume Albert Subirà situada a la carretera dels Vilars.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats a una parcel.la situada a la carretera de Vilars propietat de Montducal.
Campanya complementària de prospecció i assaigs geològics-geotècnics per a la urbanització les Costes
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny situat a la carretera d'engolasters propietat de construccions entrimo.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de X situat a Engolasters
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats a la carretera de l'Obac per a la construcció dun edifici plurifamiliar i un pàrking propietat de Residencial Immobiliària Astre S.L.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat del Sr. Ramon Serra situat a la carretera d'Engolasters
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de Bonaventura Magallón Palacin pel projecte d'edificació d'un habitatge plurifamiliar situat al camí dels vilars a Engordany
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada per a la urbanització les molleres blocs V i VI parròquia d'Escaldes-Engordany
GUEM
Informe de resultats de la campanya de prospecció realitzada a la parcel.la situada a l'avinguda Miquel Mateu, propietat del Sr. Pere Besolí.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat .. Situat a engolasters
Estudi geotècnic de la parcel.la propietat de Rosa i Albert Pintat Santolaria situada a Engordany
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny situat a la carretera d'Engolasters propietat del Sr. Ramon Serra
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a una parcel.la de la urbanització Can Noguer situada a la carretera d'Engolasters
Informe de resultats de la campanya de prospecció geològica per a la propera construcció d'un edifici de serveis exteriors del ministeri d'ordenament territorial
Projecte de reforma de l'hotel Príncep ubicat al carrer de la unió Numº5
Estudi de fracturació del terreny de conjunt residencial Sol Paradís a la urbanització Comes d'en Guem. Parròquia d'Escaldes-Engordany