RECULL D'ACTUACIONS EFECTUADES PER GEICO A LA PARROQUIA DE LA MASSANA

Informe de resultats de la campanya de prospecció geològica i geotècnica a una parcel.la de " els Oriossos". Cortals d'Anyós
Informe de resultats de la campanya de prospecció geològica i geotècnica a una parcel.la de les molleres a l'Aldosa
Informe de resultats de la campanya de prospecció geològica i geotècnica a la urbanització dels Oriossos, Anyòs
Informe geotècnic de la campanya de prospecció geològica o geotècnica de les parcel.les 16,17,18 i 19 a la urbanització "Els Oriossos", per a la immobilària Hirt a Anyós.
Síntesis de diferents campanyes de prospecció geològica i geotècnica a la urbanització " els Oriossos", Anyós.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny. Projecte d'edificació situat a Arinsal, propietat del Sr. Secundi Martí.
Informe de resultats de la campanya de prospecció geològica i geotècnica a una parcel.la de Sispony, propietat del Sr. Areny
Estudi geotècnic parcel.la propietat dels Sr. Benigno Souto. Situada a Arinsal.
Informe de resultats de la campanya de prospecció geològica i geotècnica per a delimitar el contacte dipòsit substrat a la zona del capont i del vial superior a la urbanització "Els Oriossos". Anyós
Informe de resultats de la campanya geològica i geotecnica complementaria a una parcel.la de les molleres a l'Aldosa
Estudi hidrogeològic del torrent existent al costat de la parcel.la propietat del Sr. Benigno Souto a Arinsal
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats a una parcel.la d'Erts, on està prevista la realització de xalets adossats.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats als Cortals del Martí, P.K.+000 ctra de Beixalís.
Campanya de prospecció i assaigs geològics-geotècnics per a les obres d'eixample i rectificació de la carretera de l'Aldosa.
Informe geològic de la parcel.la coneguda com la Campiona.
Informe de resultats dels assaigs de penetració dinàmica realitzat a l'edifici al costat de la benzinera Q8 a l'entrada de la Massana.
Informe geològic-geotècnic de la campanya de sondatges realitzats als terrenys "la Farrera Negra" i "Prat de la Mola" per a l'edifici d'aparcament del nou telecabina.
Informe de resultats de la campanya de prospecció efectuada en una parcel.la anomenada Bellviure a l'Aldosa.
Estudi modificació estat actual del terreny edifici vivendes plurifamiliars parcel.la promocions CMS situada a la població de la Massana.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a la parcel.la de la Massana propietat de promocions CMS.
Informe de resultats de la campanya de sondatges complementaris realitzada a la propietat de Proteco coneguda com Massana I.
Estudi geotècnic propietat de les Salinetes.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny projecte de edificació situada a Arinsal propietat del Sr. Secundari Camp Martí.
Estudi modificació de l'estat actual del terreny propietat del Sr. Manel Janeiro i Call situat a Pal.
Informe de resultats de la campanya de prospecció realitzada a la segona fase de la parcel.la propietat de Grup B situada a la urbanització Els Oriossos.
Informe de resultats de la campanya de prospecció realitzada a les parcel.les nº 12 i 13 situades a la urbanització Salines i Salinetes, als Cortals d'Anyós.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de Promocions Pirinenques projecte de dos habitatges unifamiliars de la parcel.la nº 12 de la urbanització Salines i Salinetes als Cortals d'Anyós.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de Promocions Pirinenques projecte de dos habitatges unifamiliars de la parcel.la nº 7 de la urbanització Salines i Salinetes als Cortals d'Anyós.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de la Sra. Maria Fité Espel i el Sr. Jordi Vidal Quilez projecte d'habitatge unifamiliar de la parcel.la nº 13 de la urbanització Superpal.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats en una parcel.la propietat de Jordi Font al terme de l'Aldosa
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats en una parcel.la propietat de Jordi Font al terme de l'Aldosa
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a la parcel.la "Terres de Miró" propietat de Terres de Miró S.L.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a la urbanització les terres a la localitat d'Arinsal
Informe de resultats dels treballs realitzats al talús rocós situal a l'avinguda el Travé, per a la construcció de l'hotel Màgic de la Massana. Parròquia de la Massana.
Informe de resultats dels treballs realitzats a l'obra la Solaneta a la localitat d'Anyòs
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats per a l'edificació d'una parcel.la a les molleres a la localitat de l'Aldosa
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a la propietat del Sr. Jacint Pons Font per a la construcció de dos xalets a Escàs
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a una parcel.la situada a la bifurcació entre la carretera de la creu i la urbanització el Cortalet
Informe de resultats de la campanya de sondatges a rotació realitzada en una finca al carrer de Josep Rossell a la localitat de la Massana
MONTANE-
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats a la parcel.la que està al costat del terreny dit la cabanota a la localitat de la Massana
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat Sr. Josep Babot situat a la carretera Anyós-l'Aldosa.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny de la parcel.la nº 26 situada a la urbanització els Oriossos pel projecte d'habitatge unifamiliar. Cortals d'Anyós.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a una parcel.la de les Molleres a l'Aldosa.
Estudi sobre la viabilitat d'edificabilitat d'un terreny situat al costat de la farga rossell a la localitat de la Massana
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat del Sr. Francis Torres Falip projecte d'habitatge unifamiliar de la parcel.la nº 6 habitatge de la urbanització salines i salinetes als cortals d'Anyós.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de la Sra. Maria Fité Espel i el Sr. Jordi Vidal Quilez. Projecte d'habitatge unifamiliar de la parcel.la nº 13 de la urbanització superpal,
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny projecte X Sr, X situat a l'Aldosa
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats al terreny propietat del Sr. Albert Babot i la Sra. Gemma Abellach a la urbanització d'Oriossos
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de ……projecte d'edificació …… situat a la localitat d'Escàs
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats al terreny conegut com prat de la solana, propietat del Sr. Albert Font i situat a la carretera general d'Arinsal
Estudi de fracturació del talús rocós situat al camí ral de la Massana, per a l'obra de la futura promoció d'edificis nou aire
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada pel projecte de la construcció de 14 habitatges unifamiliars adossats a xixerella
Informe de resultats per una propera promoció immobiliaria en un terreny de la massana
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a una parcel.la per a la futura construcció del conjunt residencial la Ginebrosa
NOVA CAMPANYA SONDATGES LES MOLLERES
Informe de resultats del talús rocós situat a l'avinguda de Sant Antoni de la Massana per a l'obra d'uns edificis
MODIF BOPA ORIOSSOS
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a la parcel·la anomenada Terres de Miró. Parróquia de la Massana
Informe de resultats de la campanya de sondatges destructius realitzada al col·legi dels pirineus de l'Aldosa. Parròquia de la Massana