RECULL D'ACTUACIONS EFECTUADES PER GEICO A LA PARROQUIA D'ORDINO

Informe de resultats de la campanya de prospecció i assaigs geològics i geotècnics per la construcció d'un nou centre escolar a la parròquia d'Ordino
Informe de resultats de la campanya de prospecció geològica i geotècnica a dues parcel.les d'Ordino que actualment funcionen com aparcament
Informe de resultats de la campanya de prospeccions geològiques i geotècniques a una parcel.la de Llorts per a la propera construcció d'un dipòsit
Informe de resultats de la campanya de prospecció geològica i geotècnica en una parcel.la propietat de Eland a Ordino, al costat de l'Hotel Gaspà
Informe d'ejecució dels ancoratges del mur de formigò armat de l'obra "Hotel Lidian's". La Cortinada
Informe de resultats de la campanya de prospecció geològica i geotècnica complementària realitzada a la parcel.la propietat d'Eland a Ordino, al costat de l'hotel Gaspà.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada al costat de la carretera, a la parcel.la propietat d'Eland anomenada Pont d'Ordino.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats a una parcel.la a la Cortinada, propietat d'Eland.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a la parcel.la situada per sota la C.C.Nº3 a l'entrada de la Cortinada.
Informe de resultats de la campanya de sondatges complementària realitzada a la parcel.la propietat d'Eland-Proteco, situada a la Cortinada.
Informe geològic realitzat a la parcel.la situada a Ordino coneguda com Casamanya 2.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a la parcel.la propietat del Sr. Robert Cassany, situada a la Cortinada.
Estudi de fracturació realitzat al substrat rocós de la Coma d'Arcalís a on es vol construir un dic.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny projecte d'edificació parcel.la 12 urbanització les Ribes propietat Sr. Severià Estrages Coma situada a Arans.
Informe de resultats de la campanya de prospeccions realitzada a la parcel.la on es construirà el edifici Guiti.
Informe de resultats de la campanya de prospeccions realitzada al Prat del Call.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat del Sr. Pere Oriol, projecte 2 edificis d'habitatges.
Informe de resultats de la campanya de prospecció realitzada a la parcel.la propietat del Sr. Cases coneguda com a Country Park, situada a la carretera del Coll d'Ordino.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny de dos edificis vivendes plurifamiliars situats a la Gonarda, propietat Gran Via S.A. situada a Ordino.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny dos edificis situats a la Gonarda, propietat Gran Via S.A.
Informe de resultats de la campanya de prospecció realitzada a la parcel.la d'Ordino propietat de Saper S.L. per a la realització del projecte d'urbanització i edificació.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats per al projecte de l'edifici de vivendes a Llorts propietat d'Andbanc
Informe de la campanya de prospecció i assaigs geològics-geotècnics per a les obres de construcció de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino. Projecte núm. 0034-2
Informe geològic de la parcel.la propietat de Coberta S.A. per al projecte d'habitatges a la "Turera"
Estudi de fracturació realitzat al talús rocós situat al Coll d'Ordino
Estudi geotècnic del terreny "Pont d'Ordino"
Estudi modificació estat actual del terreny de dos edificis vivendes plurifamiliars situats a la Gonarda propietat de la font del gat S.L.
MOD. BOPA COLL D'ORDINO
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada al aparcament de les pistes d'esquí d'Arcalis
Informe de resultats de la campanya de sondatges a rotacio realitzats per a l'edificació d'una parcel·la a ordino. Parròquia d'Ordino