RECULL D'ACTUACIONS EFECTUADES PER GEICO A LA PARROQUIA DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

Informe de resultats dels treballs realitzats a un solar situat al carrer Isidre Valls.
Estudi geològic i geotècnic pel projecte d'execució de dos habitatges unifamiliars aïllats a la urbanització del Roc de les Esquiroles. Aixirivall
Informe de resultats de la campanya de prospeccions geològica i geotècnica pel projecte d'execució de dos habitatges unifamiliars aïllats. Urb Roc de les Esquiroles. Aixirivall
Estudi geològic i geotècnic en una parcel.la anomenada "el Llumà del Ferrer" a Nagol
Informe de resultats de la campanya de prospecció geològica i geotècnica al pont existent al costat de l'edifici Sant Eloi
Informe de resultats de la campanya de prospecció geològica i geotècnica a la parcel.la existent al costat de l'estació ESSO de Sant Julià de Lòria, propietat del Sr. E. Palmitjavila.
Informe de resultats de la campanya de prospeccions geològiques i geotècniques a la parcel.la de la borda de l'arena
Informe geotècnic de la campanya de prospecció geològica i geotècnica de la parcel.la on es pretén edificar la nova universitat
Informe d'execució dels micropilots realitzats a la parcel.la " Llumà del Ferrer" a Nagol, propietat del Sr. Joan Casamajó
Informe geològic realitzat a la urbanització "els Ponts i les Estremes" a la parcel.la nº 8, propietat del sr. José Mª. García, al poble d'Aixirivall.
Informe de resultats de la campanya de reconeixements geològico-geotècnics i assaigs de laboratori pel projecte de l'estació depuradora d'aigües residuals de la zona sud d'Andorra.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats al xalet Solymonte propietat del Sr. M. Gras situat a la població de Juberri.
Informe geològic de la parcel.la propietat de Loan situada a Besset.
Informe d'execució dels micropilots realitzats a l'obra "els Pomers" a Aixirivall.
Informe geològic de la parcel.la propietat del Sr. Miquel Giner, situada a la urbanització Font de la Vall a Aixirivall.
Informe geològic de la parcel.la propietat del Sr. Albert Pintat Santamaria situada al poble de Certés.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a la urbanització "Pleta d'Aixirivall".
Informe de resultats de la campanya de sondages realitzada a l'obra anomenada Casa Duc situada a Aixirivall.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a la parcel.la coneguda com Campàs propietat de construccions Loan, situada a Aixirivall.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada al xalet dels Srs. Adams, situat a Auvinyà.
Informe geològic de la campanya de sondatges realitzada a la borda del Germà a Sant Julià de Lòria.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietari Josep Mª Loan Fité projecte d'edificació edifici 1 urbanització Les Feixes dels Ponts situada a Aixirivall.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat del Sr. Joan Casado pel projecte d'habitatge plurifamiliar de la parcel.la situada a Llumeneres.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny projecte d'edifici de vivendes - edifici antònia prat i feixes del rabató - c. de les escoles a Sant Julià de Lòria
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat del Sr. X situat a la carretera general a la localitat d'Aixovall
Informe de resultats dels treballs realitzats al talús rocós situat al carrer dels pomers a la localitat d'Aixirivall
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada en una parcel.la propietat del Sr. Palmitjavila per a la construcció d'una edificació
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats per a l'edificació d'un solar al carrer de les escoles
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny de conjunt residencial i comercial carrer de les escoles i carrer de les escoles i carrer doctor palau a Sant Julià de Lòria
Estudi de modificació de l'esat actual del terreny propietat del Sr. Antoni Balletbó Fiter pel projecte d'edifici unifamiliar, parcel.la situada al conjunt Casa i Paller Bonet al poble d'Aixirivall.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat del Sr. Antoni Balletbò Fiter pel projecte d'edifici plurifamiliar de la parcel.la coneguda com feixe de Sant Pere situada a Aixirivall.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat del Sr. Josep Mª Loan pel projecte d'edifici plurifamiliar, parcel.la situada al poble d'Aixirivall.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats al terreny propietat dels Srs. Antoni Balletbò Fiter i Josep Mª Loan pel projecte d'edifici plurifamiliar.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat del Sr. Joan Casado pel projecte d'habitatge plurifamiliar de la parcel.la situada a Llumeres
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat dels Srs. Antoni Balletbó Fiter i Josep Mª Loan pel projecte d'edifici plurifamiliar, parcel.la anomenada feixa de la casa, situada a Aixirivall
Informe de resultats de la campanya de sondatges reaitzats al terreny propietat dels Srs. Climent Tavesset, Sra. Conxita Palleres, Sr. Daniel Bastida i Sra. Joana Areny pel projecte d'edifici al carrer Enric Morfany
MODIF. BOPA FEIXA DE LA CASA
Informe resultats de la campanya de sondejos realitzada al terreny propietat del Sr. Roc Rossell Torres, situat a l'urbanització Roc de les Esquiroles, parcel·la 7,8 i 9. Aixirivall
Informe de resultats de les campanyes de sondatges realitzades a la zona de Coll Jovell. Parròquia de Sant Julià
Informe de resultats de la campanya de sondatges destructius realitzada al pont direcció d'Aubinyà. Parròquia de Sant Julià